Útleírás

Vissza a túrákhoz
Túrakód: K010_13 Túranév: Szentes térsége / Gödény-halom + Cserebökényi-puszta #1 Feltöltve:
Frissítve:
Bejárva:
2019-01-31
2019-01-31
2018-10-06
Nehézség: Táv: 76 km Szilárd burkolat: 23 %  

75,7 km-es tereptúránk Magyarország és Közép-Európa legmagasabb kunhalmához, a Gödény-halomhoz vezet, mely feltehetően a rézkorból származik és temetkezési hely lehetett.
A halom, kurgán – mint arról méretei is tanúskodnak – bizonyára nagy tekintélyű, nagy hatalmú ember temetkezési helyéül szolgált.
A túra további részében átszeljük több jellegzetes helyen a Cserebökényi-pusztát, melynek arculata, élővilágának változatossága egyszerre magán viseli az egykori árterület és a szikes puszták jellegzetességeit.

(A túra navigációs eszköz, túravezető, vagy helyismeret nélkül nem ajánlott!)


Túránkra a Széchenyi liget kapujából indulunk (úp.: 000iep) a Kurca partján fekvő Dózsa-ház irányába, (É) a vízzel párhuzamosan haladva a földes ösvényen. A Janó György sétány -  Kurca sor útvonalon érjük el a Kiss Zsigmond utca hídját, ahol átkelünk. Az emelkedő tetején, a kereszteződésben balra (É) fordulva (úp.: 001elag) a Boros Sámuel utca végén kell ismét irányt váltanunk (úp.: 002elag). Itt jobbra (ÉK), a Leiningen Károly utcában folytatjuk a városi szakaszt. Egy kereszteződéssel odébb (észrevétlenül), irányváltoztatás nélkül kerülünk a Damjanich János utcába. Ennek a végén az úttal balra (É) haladva a Vasvári Pál utca - Hajnal utca útvonalon érjük el a város szélét. Itt a 147. sz. vasútvonalat is kereszteznünk kell, hogy ezt követően, az első lehetőségnél (úp.: 003elag) jobbra letérve (ÉK) már terepen gurulhassunk tovább. Rövidesen ismét vasúti átjáró következik (130. sz. vasútvonal), mely után a földutak „T” elágazásában balra (É) vezet nyomvonalunk. A Veker-ér felett történő átgurulás után szántók között haladunk hosszasan, a 45-ös számú főút eléréséig. Közben kétszer is keresztezzük az utóbbi vasútvonalat, valamint egy-egy szakaszon párhuzamosan is haladunk mellette, mind a két oldalán. Ezen a szakaszon ősgyepes részek is láthatók, ősszel látványosan a sárga szín árnyalataiba borulva (úp.: 004latv).
A főúthoz érve jobbra (D) kell tartanunk (úp.: 005elag), kettő lehetőség közül választhatunk. Vagy tartjuk magunkat ahhoz, hogy most terepkerékpározásra jöttünk ki, és a track szerint az úttal párhuzamos, füves úton tekerünk, vagy úgy döntünk, hogy ezen a 860 m-es szakaszon megpihentetjük kissé a bringánkkal érintkező testfelületeinket és aszfalton gurulunk.
Ezt a rövid szakaszt követően az első lehetőségnél balra (ÉK) kell tartanunk (úp.: 006elag), ismét vadabb területeken. Itt egy szakaszon a Vekerrel párhuzamosan haladunk. A víztől eltávolodva (ÉK-re, úp.: 007elag), odébb egy keskeny, holtág kinézetű halastavat érünk el, a keskeny földsávon (úp.: 008latv). (Ne térjünk le az útról a vízpartra, bármennyire is csalogató és hangulatos! Magánterület, nem nézik jó szemmel! Tartsuk ezt tiszteletben!) Továbbgurulva ismét legeltetett, füves terület fekszik bal oldalunkon, hangulatos környezetet biztosítva pedálozásunkhoz. A keskeny erdős terület után lassan célegyenesbe érünk. Kisvártatva - a földutat maguk mögött hagyva - a 9-es kilométerkő után már viseltes, szilárdburkolatú úton érkezzünk el túránk első célterületéhez és fordulópontjához (úp.:026ford).

A területen (ez Csongrád megye legészakibb pontja) található a Gödény-halmi tanösvény (jelenleg igen elhanyagoltan), melynek turisztikai információs táblái (úp.: 022info, 025info) részben még olvashatóak (képmellékletek: ITT, ITT és ITT). Kopjafát is találunk itt, melyet 2008-ban állítottak (úp.:024latv).
Érdemes a halom csúcsára is felküzdeni magunkat (úp.: 023latv) a környező panoráma megtekintése érdekében.
A Gödény-halomról további háttérinformációk ITT, ITT és ITT találhatóak. (A túra felkészülési időszakában mindenkinek ajánljuk ezen anyagok áttanulmányozását, mert enélkül talán csak egy gazos földdombot látsz magad előtt, és nem érted, hogy miért is csábítottunk ide!)
Ennek a helynek kisugárzása, szelleme van. Ez vagy megérint, vagy nem. Ha megérint, akkor érezni fogod. Történelmünk, az őseid, a múltunk egyik jelentős helye ez. Próbáld meg! Talán Te is érzed! Miért is ne? Ha nem, ne bosszankodj, hogy ide invitáltunk! Gurulj tovább, és a következő túrádon ne kultikus jelleggel bíró helyet válassz! Bőven válogathatsz természeti-, vagy épített látványosságokat kínáló túrák közül is.

Ha sikerül magadba szívnod a hely bizsergető lüktetését és a fellelhető információkat is átolvastad, ideje indulni! A túra további részében akad még természeti látnivaló.

DK- felé induljunk, arra, amerről érkeztünk. Nem sokkal az út földútra történő váltását követően (balunkon a második lehetőség), ki kell térnünk a betorkolló útra, DK-felé (úp.: 027elag). 1,5 km megtételét követően Veresháza területrészhez érünk, ahol néhány szórtan elhelyezkedő lakóépületet, mezőgazdasági telepet is találunk. Számunkra a balra (K) (a buszmegálló mellett) fellelhető kút lehet hasznos (úp.: 028viz), melyből a mögötte látható kapcsolószekrény zöld gombjának megnyomásával lehet vizet fakasztani. (Használatot követően, ne feledjük a piros gombot is „megbökni”!)
Utunkat a kereszteződésből eredeti irányban (D) kell folytatnunk, de immár „aszfaltcsíkon”. 1,7 km-rel odébb érjük el a 4401. sz. utat, a 12,6 km-es szelvényében. Itt jobbra (DNY) fordulva (úp.: 029elag), kb. 500 métert kerekezünk, majd a 12,9 km szelvényben balra (DK) letérünk a mára igen „megkopott”, szilárdburkolatú bekötőútra (úp.: 030elag).  
Ezzel el is értük túránk kiemelt jelentőségű területét, a több nevesített részre tagozódó, Körös-Maros Nemzeti Park kezelésébe tartozó Cserebökényt. „A táj arculata, élővilágának változatossága egyszerre magán viseli az egykori árterület és a szikes puszták jellegzetességeit.” (Részlet a Nemzeti Park leírásából.)
Térképvázlat ITT, leírás ITT, érdekességek, háttér információk ITT, ITT, ITT és ITT.
(A túraélmény növelése érdekében most is ajánljuk a kapcsolódó linkelt anyagok előzetes áttanulmányozását!) 
Rögtön az út elején, jobb oldalon idegenforgalmi tájékoztató tábláról informálódhatunk a parlagi sasról, melyek élőhelyeként szolgál a vidék
(úp.: 031info).  
A területet az ún. Terehalom részénél szeljük át először ÉNY-DK irányban, mely még sok tekintetben őrzi az egykori ártéri jelleget. Eközben lehetőségünk nyílik az enyhén termálos ízű ártézi kútnál felfrissülni. Ezt az út bal oldalán (ÉK), az egyes kilométerkövet követően találjuk, nehezen észrevehetően (track: K010o131, úp.: 032viz).
Odébb DDNY- felé vesszük az irányt, nyomvonalunkat követve (úp.: 033elag). Több cikkcakk után, hol a Veres Zoltán-pusztában, hol művelt területek szomszédságában pedálozva, a Kórógy-ér csatorna őrházától nem messze keresztezzük a rossz állapotban lévő 4402. sz. utat. Az eredeti irányunkat tartva érjük el a puszta déli részét, mely már a lecsapolások előtt is kissé szikes lehetett. Az opcionális lehetőséget kínáló földút kereszteződésénél (úp.: 034elag), ÉNY felé a Rekettyés-rétbe haladunk majd tovább, de előtte a K010o132 jelű track mentén rövid (580 m) kitérőt tehetünk a Fábiánsebestyén-4 nevű, jelenleg lefojtott kúthoz.
Ez egy különös hely! 1985 decemberének derekán, 4239 m-es mélységből, a világon addig még nem tapasztalt erejű gőzkitörés keletkezett.
A feltörő vízgőz 150-160 Celsius-fokos, 3500-4000 l/perc mennyiségű, 360-410 bar nyomású, valamint 120 decibel zajszintű volt. A föld mélyének erejét, a 700 bar-os kitörésgátlóval sem tudták megfékezni. 46 napi megfeszített munka hozott eredményt az iszonyatos energia megfékezésében.
A kitörésről háttérinformációk ITT és ITT találhatóak. (A második anyag egy korabeli videó, melyet bátran ajánlok minden érdeklődőnek. Az első linkkel egy tanulmány érhető el, melynek első oldala szintén érdekes, tanulságos a magamfajta kerékpáros turistának is. Beljebb lapozva az anyagban már előképzettséget igényel arasznyi egyenleteinek, függvényeinek értelmezése. Természetesen itt a  kút esetében is az előre felkészülés a szerencsésebb megoldás!)

Visszatérve a 034elag jelű útponthoz, egyenesen (ÉNY) haladjunk tovább a Rekettyés-rétbe, ahol a nagy kiterjedésű ecsetpázsitosok és szikes mocsarak jellemzőek. Kissé odébb átkelünk a Kórógy-ér hídján, majd rövidesen teljesen körülölel bennünket a puszta, itt-ott magányos, idős fűzfával, nyárfával, kisebb facsoporttal. Ahogy elmerülünk egyre mélyebben az ősgyepes terület bámulatos részeiben, lassacskán az út is „elkopik” alólunk. Közben láthatunk egy-egy hevenyészett csatornát, melyet még talán a lecsapolás idején alakítottak ki, néhol a kapcsolódó műtárgyak is felismerhetőek még.
Ezen a részen feltétlenül álljunk meg! Ezt meg kell élned, ez csodás!
A méterről-méterre egyre nehezebben felismerhető „út” el is tűnik lassan. Helyét átveszik a haszonállatok lábnyomai, a szikfoltok.
A track egyre nagyobb jelentőséggel bír, de egyre kevésbé feszesen követendő. Az irányt kövesd D-felé a töréspontig (úp.: 035elag)! Kereked gurítsd a pillanatnyi viszonyoknak megfelelően. A kormány a Te kezedben van. Átérve a puszta ÉNY-i szélére, rövid szlalomozás következik tanyák és hodályok mentén, közben érintve egy aszfaltos útvéget. Cserebökénytől a terület DNY-i szélén történő tekeréssel búcsúzunk. Rövid szakaszon, az egykori út nyomvonalán, ligetes erdősávban, nyájtaposta ösvényen haladva. Ismét kiérve a földútra, kövessük a kijelzőn látható színes vonalat, nyomvonalunkat, közben ki-kipillantva a pusztába, amíg lehet.
Kilométerekkel és fordulókkal odébb, a zöldségtermesztő telep hátsó útján át érjük el belső, szilárd burkolatú útjukat. A sorompónál ne rémüljünk meg, ugyanis nem be, hanem már kifelé kívánunk menni, és ez nem szokott problémát okozni. Keresztezve a 45. sz. főutat, a Termál-tavat kettészelő földúton érünk immár a kertek alá (úp.: 036elag). Itt, a víz közelében rövid pihenőt is tarthatunk egy arra alkalmasnak ítélt partszakaszon. Továbbhaladva, a Veker-ér hídja előtt fordulunk a célegyenesbe (ÉNY-ra, úp.: 037elag). Szentes külterületét a nagyhegyi részen érjük el. A Kispatéi út felső végén (úp.: 038elag) jobbra (ÉNY) fordulva a Nagyhegyszéli út következik. Ennek végénél balra (NY) haladunk tovább (úp.: 039elag), hogy a vasúti átjárón átkelve, a hékédi városrészben, a Munkás utcánál jobbra (ÉNY) fordulva (úp.: 040elag) megérkezzünk az út első részében már bejárt Damjanich János utca kereszteződésébe (úp.: 041elag). Innen egyenesen bringázzunk egészen a Kurca partjáig, elgurulva a 002elag útpont mellett. A vízparti park elérése után balra (DK) kanyarodva (úp.: 042elag) a Dessewffy Arisztid utca végénél kelünk át a víz felett, majd a lakótelepen át (a tracket követve) a Zolnay Károly utca - Hegedűs László utca útvonalon elérve a Janó György sétányt megérkezünk túránk kiindulási pontjára/célállomására.

(Ezt a túrát tartósan száraz időben célszerű választani!)

Feldolgozták: Virág Olga(VZs)

Tapasztalataidat, él ményeidet őrömmel fogadjuk!  Élménybeszámoló menüpontban (vállalható keret között) közzé tesszük./
(Fotó és videó anyagokat is várunk.) 

Leírás letöltése: Word, PDF 
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)

Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
Kiegészítő foglalkozással, terepgyakorlattal kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Ha túrát csak az egyik irányban teljesíted, szállítással kapcsolatban ITT érdeklődhetsz.

Geocaching (útvonalon, vagy közvetlen közelében):
1310. Széchenyi liget - Szentes (GCKURC)
3059. Magyarország legnagyobb kunhalma (GCMLKH)


Túraajánlatainkat eléred a SprtMap telefonos applikációban is!  Alkalmazás letöltése: Android verzió, iPhone verzió. 

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó túrák

Túrakód Túranév Típus Táv Nehézség Letölthető
nyomvonal
Élmény-
beszámoló
Útleírás Részletek
K010_12 Szentes térsége / Gödény-halom #2 6 60 km 5 1 0 1 reszletek

Támogatók, segítők:

Médiapartnerek:

Honlap működtetők: